बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका नितिगत व्यवस्था, गुणस्तर नियन्त्रणका प्रकृया एवं बीउ प्रमाणिकरण सम्बन्धी ५ दिने कृषक तालिम

मिति: २०७६।०२।२६ गते देखि २०७६।०२।३० सम्म
समय: विहान १०.०० बजे देखि साँझ ५.०० बजे सम्म
स्थान: राष्ट्रीय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, भैरहवा, रुपन्देहीको सभा हल ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *